duyurular
duyurular


Emlak Danışmanları MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Olacak

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. NEDEN MYK BELGESİ ALMALIYIM? Emlak ticareti yapabilmek için emlak ofisi sahibinin Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu getirilmiştir. (14 Ekim 2020 yayınlanan 31274 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile). Bu nedenle eğer taşınmaz ticareti yapmak istiyorsanız mutlaka MYK Belgesi almanız gerekmektedir. Gayrimenkul ilanları yayınlayan internet siteleri de bu nedenle ilan sahibinin MYK Belgesi sahibi olmasını şart koşmaktadır. SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMALIYIM? Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavı teorik ve performans olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Teorik aşama yazılı olarak gerçekleştirilmektedir. 4 seçenekli olarak sorulan toplam 60 sorunun %70 ine doğru cevap verildiğinde aday bu aşamadan başarılı sayılır. Verilen yanlış cevaplar puan kaybettirmez. Performans aşaması ise mülakat (mizansen) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Birinci bölümde Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu Oluşturma, ikinci bölümde ise Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi ile ilgili "Beceri ve Yetkinlikler" ölçülmektedir. Kritik adım olarak adlandırılan aşamaların mutlaka doğru cevaplanması gerekir. Geçme notu yine %70 olarak belirlenmiştir. SEVİYE 4 İLE SEVİYE 5 ARASINDA NE FARK VARDIR? Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesini Emlak ofisinde çalışan personel, Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesini emlak ofisinin sahibi almalıdır. İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ BELGESİ İLE MYK BELGESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR? Emlak ofisi açarak taşınmaz ticareti yapacak kişiler il ticaret müdürlüğünden yetki belgesi almak zorundadır. Mesleki yeterlilik belgesi yetki belgesi alma şartlarından bir tanesidir. Yetki belgesi ticari işletmeye, yeterlilik belgesi ticari işletme sahibine verilmektedir. Yetki belgesini ruhsat, yeterlilik belgesini ehliyet gibi düşünebiliriz. MYK BELGESİ DIŞINDA 100 SAATLİK EĞİTİM ALMAK ZORUNDA MIYIM? Evet, Emlak ofisi açabilmek için şartlardan bir diğeri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan veya üniversitelerden alınan emlakçı eğitimi sertifikasıdır. Asgari 100 saatlik bir eğitim sonrasında alacağınız sertifika, İl Ticaret Müdürlüğüne başvuruda talep edilen zorunlu evraklar arasındadır. EMLAK OFİSİ AÇABİLMEK İÇİN MYK BELGESİ YETERLİ MİDİR? İlgili yönetmelikte emlak ofisi açabilmek için aşağıda yer alan diğer şartları taşımanız veya yerine getirmeniz gerekmektedir: 1. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; a) Meslek odasına kayıtlı olunması, b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması, ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, d) Sorumlu emlak danışmanlarının; 1. On sekiz yaşını doldurmuş olması, 2. En az ilköğretim mezunu olması, 3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, 4. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, 5. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması, 6. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir. 2. Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. 3. Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması, b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması, c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilmiş olması, gerekir. 4. Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. MYK BELGEMİ E- DEVLETTEN GÖREBİLİR MİYİM? Mesleki Yeterlilik Belgeniz e-devlet ekranında görüntülenmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-sorgulama adresinden adınıza kayıtlı MYK belgenizi sorgulayabilirsiniz. Ayrıca "Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri", "Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama", "Mesleki Yeterlilik Belgesi Aday Bilgisi Sorgulama", "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama", "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama", "Sınav Geçmişi Sorgulama" hizmetlerine de e-devlet kapısı üzerinden kolaylıkla erişilebilmektedir.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI

Bize Ulaşın
KURUMSAL
MESLEKLER
MESLEKİ YETERLİLİK
FİYAT LİSTESİ
BAŞVURU
SINAV SONUÇLARI
İTİRAZ
ŞİKAYET
BLOG
İLETİŞİM


E-Posta:
info@ustabelge.com
denizliustabelge@gmail.com


Telefon:
0 541 614 20 90
0 532 458 00 87


Adres:
KARAOVA MAHALLESİ
SÖKE ASFALTI BULVARI NO:3 KUŞADASI / AYDIN


Bizi Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. Usta Belge   |   Mega Tasarım © 2016